2 КЛАС

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ

ПО    БЪЛГАРСКИ    ЕЗИК    И    ЛИТЕРАТУРА    ЗА    2    КЛАС     2012/13 г.

32 седмици по 3.5 ч. – 112часа год.

Езиково обучение – 32 седмици по 1.5ч. – 48 часа

Литературно обучение – 32 седмици по 1ч. – 32 часа

Формиране на комуникативно-речеви умения – 32 седмици по 1 ч. – 32 часа

Месец

Дата

N:

Т е м и

Вид на урока

Понятия

Забележка

септември

22.09

29.09

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

,,Де е България”, Иван Вазов; ,,Отечество”, Л. Каравелов

Строеж на езика

Общуване

Текст

,,Есен”, Андрей Германов

Българската азбука. Азбучен ред.

Устно общуване – диалог

Лит-н.зн.

БЕ-прег.

БЕ-прег.

ФКРУ-прег.

Лит-н.зн.

БЕ-прег.

ФКРУ-упр.

Род, родина

октомври

6.10

13.10

20.10

27.10

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

,,Карнавал”, Николай Кънчев; Гатанка- Веса Паспалева

Речници. Правописен речник.

Самостоятелна работа

Писмено общуване. Да напишем писмо.

,,Паничка мед”, Ангел Каралийчев

Звуковете и буквите в българския език

Поправка на писмото

,,Кълвач”, М. Пришвин; ,,Горски барабан”, М. Лъкатник

Гласни звукове.

Ударение

Съобщение

,,Най-скъпоценният плод”, бълг. народна приказка

Правопис на гласните звукове

Покана

Лит-н.зн.

БЕ-н.зн.

БЕ-пров. зн.

ФКРУ-писмено

Лит-н.зн.

БЕ-упр.

ФКРУ-писмено

Лит-н.зн.

БЕ-упр.

БЕ-н.зн.

ФКРУ-писмено

Лит-н.зн.

БЕ-н.зн.

ФКРУ-писмено

Разказ и стихотворение

Нар. приказка

Покана

ноември

5.11

12.11

19.11

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

,,Под горица, под зелена”; ,,Момиче мъничко”, нар. песни

Съгласни звукове

Звучни съгласни звукове в думата

Думи за учтивост при общуване

,,Дете и калинка”, Дора Габе;  ,,Светулка”, Кр. Станишев

Звучни съгласни звукове в края на думата

,,Лакомото куче”- преразказ

Най-голямото богатство”, Ран Босилек

Правопис на съгласните звукове

Трудните звукове и букви

,,Лакомото куче”- записване на преразказа 

Лит-н.зн.

БЕ-упр.

БЕ-н.зн.

ФКРУ- устно

Лит-н.зн.

БЕ-н.зн.

ФКРУ- устно

Лит-н.зн.

БЕ-упр.

БЕ-н.зн.

ФКРУ-писмено

Народна песен

Звучни съгласни

Учтивост

Преразказ

Декември

1.12

8.12

15.12

22.12

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

,,Чичо Пейо”, Елин Пелин

Кога пишем ЙО и кога ЬО

,,Лакомото куче”- поправка на преразказа

,,Кон и магаре”; ,,Гарван и лисица”, басни от Езоп

Трудности при писменото общуване

Разделяне на думите на срички и на части за пренасяне

,,Другари”, преразказ на приказка

,,Коледна елха”, Ел. Багряна; ,,Коледа”, Дора Габе

Думите в речта

,,Другари”, преразказ на приказка

,,Две сестри”, Г. Райчев; Сурвакарска песен”, Йордан Стубел

Самостоятелна работа

Съществителни имена

Поздравителна картичка

Лит-н.зн.

БЕ-н.зн.

ФКРУ-писмено Лит-н.зн.

БЕ-н.зн.

БЕ-н.зн.

ФКРУ- устно

Лит-н.зн.

БЕ-н.зн.

ФКРУ-писмено

Лит-н.зн.

БЕ-пров. зн.

БЕ-н.зн.

ФКРУ-писмено

басни

януари

12.01

19.01

26.01

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

,,Зимен пейзаж” , Валери Петров

Род и число на съществителните имена

,,Чичо Пейо” преразказ на авторова приказка

,,Мечо Пух” , Алън Милн

Род и число на съществителните имена

Съществителни собствени и същ. нарицателни имена

,,Чичо Пейо” преразказ на авторова приказка

,,Снежният човек” , Ханс Кристиян Андерсен

Съществителни собствени и същ. нарицателни имена

,,Чичо Пейо” поправка на преразказа

Лит-н.зн.

БЕ-н.зн.

ФКРУ- устно

Лит-н.зн.

БЕ-упр.

БЕ-н.зн.

ФКРУ-писмено

Лит-н.зн.

БЕ-упр.

ФКРУ-писмено

февруари

2.02

9.02

16.02

23.02

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

,,На куклен театър”, Леда Милева

Правопис на съществителните собствени имена

Умалителни съществителни имена

,,Случка в парка”- разказ по серия от картини

,,Чавдар”, народна песен

Прилагателни имена

,,Случка в парка”- разказ по серия от картини

,,Хайдути”, Христо Ботев

Род и число на прилагателните имена

Род и число на прилагателните имена

,,Случка в парка”- поправка на разказа

,,Зимата, пролетта и детето”, Ел.Багряна

Правопис на прилагателните имена

Съчинение по серия от картини

Лит-н.зн.

БЕ-н.зн.

БЕ-н.зн.

ФКРУ- устно

Лит-н.зн.

БЕ-н.зн.

ФКРУ-писмено

Лит-н.зн.

БЕ-н.зн.

БЕ-упр.

ФКРУ-писмено

Лит-н.зн.

БЕ-н.зн.

ФКРУ- устно

Март

2.03

9.03

16.03

23.03

30.03

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

,,Баба Марта бързала”, Йордан Стубел

Правопис на прилагателните имена

Глаголи

Съчинение по серия от картини

,,Дете и лястовичка”, Елисавета Багряна

Число на глаголите

Съчинение по серия от картини

,,Вест от Африка”, Хю Лофтинг

Изговор и правопис на глаголите

Изговор и правопис на глаголите

Съчинение по наблюдение

,,Упоритото слонче”, Африканска приказка

Същ. имена, прилагателни имена и глаголи

Съчинение по наблюдение

,, Чудната врата”, Веселин Ханчев

Самостоятелна работа

Съчинение по наблюдение

Лит-н.зн.

БЕ-упр.

БЕ-н.зн.

ФКРУ-писмено

Лит-н.зн.

БЕ-н.зн.

ФКРУ-писмено

Лит-н.зн.

БЕ-н.зн.

БЕ-упр.

ФКРУ- устно

Лит-н.зн.

БЕ-обобщ.

ФКРУ-писмено

Лит-н.зн.

БЕ-пров. зн.

БЕ-н.зн

ФКРУ-писмено

Април

6.04

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

,,Лазарки”, Г. Марковски, ,,На Цветница”, Ел. Багряна

Думите при общуване

Думите при общуване

Преразказ ,,История с куче”

Великденско яйце”, Никола Ракитин

Изреченията в българския език

Преразказ ,,История с куче”

,,От къде е силата на слънцето”, Йордан Радичков,,

Съобщително изречение

Въпросително изречение

Преразказ ,,История с куче”

,,Бриф, бруф, браф”, Джани Родари

Изреченията при общуване

Съчинение по преживяване ,,Моят рожден ден”

Лит-н.зн.

БЕ-н.зн

БЕ-упр.

ФКРУ- устно

Лит-н.зн.

БЕ-н.зн

ФКРУ-писмено

Лит-н.зн.

БЕ-н.зн

БЕ-н.зн

ФКРУ-писмено

Лит-н.зн.

БЕ- упр.

ФКРУ- устно

Май

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

,,Излет”, Ас. Разцветников ,, Родна реч”, Ран Босилек

Правописни правила при общуване

Съчинение по преживяване ,,Моят рожден ден”

,, Кой е създал нашите букви”, Надежда Драгова

Правописни правила при общуване

Самостоятелна работа- изходно ниво

Съчинение по преживяване ,,Моят рожден ден”

,,Цветя за учителя”, Лиана Даскалова

Богатството на българския език

Богатството на българския език-звучен и изразителен

Книги за ваканцията

Лит-н.зн.

БЕ-н.зн

ФКРУ- устно

Лит-н.зн.

БЕ-обобщ.

БЕ-проверка

ФКРУ-писмено

Лит-н.зн.

БЕ-прег.

БЕ-прег.

ФКРУ-писмено

Leave a Reply